مجوزها و لایسنس های دانلود فایل از میم کیت

لایسنس شخصی و غیرتجاری

اجازه استفاده فقط در پروژه های شخصی و غیرانتفاعی
بروزرسانی مادام العمر در نسخه های جدیدتر
پشتیبانی ۶ ماهه ( تیکت ) توسط فروشنده فایل

لایسنس تجاری